Potrzebujesz innych usług?
Oferujemy:
- Lorem
- Ipsum
- Dolor
- Sit
-Amet
Skontaktuj się z nami!
Świadectwo energetyczne przez Internet nawet  w 24h
Zamów świadectwo
Świadectwo energetyczne przez Internet nawet  w 24h
Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości w pełni przez internet
Zamów świadectwo
Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości w pełni przez internet
Dostarczymy w pełni legalne świadectwo na twoją skrzynkę mailową w ciągu 48h
Zamów świadectwo
Co musisz zrobić?
Świadectwo energetyczne - przygotuj potrzebne dane

Krok 1.

Przygotuj potrzebne dane.

Krok 2.

Wypełnij formularz.
Świadectwo energetyczne - wypełnij formularz
Świadectwo energetyczne - nasz ekspert sporządza świadectwo

Krok 3.

Nasz ekspert sporządza świadectwo.

Krok 4.

W ciągu 48h świadectwo zostanie dostarczone na Twoją skrzynkę mailową.
Świadectwo energetyczne - otrzymasz świadectwo
Co musisz zrobić?
1.

Przygotuj potrzebne dane

2.

Wypełnij formularz

3.

Nasz ekspert sporządza świadectwo

4.

W ciągu 48h świadectwo zostanie dostarczone na Twoją skrzynkę mailową

Kiedy potrzebujesz świadectwa?

Sprzedaż i wynajem nieruchomości

Od 28 kwietnia 2023 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej staje się wymagane przy każdej sprzedaży i wynajmie nieruchomości.

Brak tego dokumentu podczas transakcji sprzedaży lub najmu może uniemożliwić jej finalizację. Właścicielowi nieruchomości, który nie dostarczy świadectwa energetycznego do transakcji, grozi grzywna w wysokości do 5 000 zł.

Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Dla inwestorów kończących budowę nieruchomości, certyfikat energetyczny jest niezbędny do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

W przypadku niezałączenia tego dokumentu, cały proces zakończenia budowy i uzyskania potrzebnych pozwoleń może zostać wstrzymany.
Nasi partnerzy:

Certyfikat energetyczny - Jak uzyskać świadectwo energetyczne online w 2023 roku

Uzyskanie świadectwa energetycznego online jest bardzo proste: wystarczy na naszej stronie internetowej wpisać parametry nieruchomości, dla której chcemy uzyskać certyfikat. Dla każdego rodzaju nieruchomości przewidziany jest inny formularz - dla mieszkania osobny, dla budynku, np. domu, osobny. Po jego wypełnieniu i opłaceniu usługi, w ciągu 48 lub nawet 24 godzin klient otrzymuje mailem elektroniczną wersję dokumentu. Na życzenie wysyłamy również świadectwo charakterystyki energetycznej w formie papierowej, podpisanej przez uprawnionego eksperta, zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Oczywiście każde wystawione przez nas świadectwo energetyczne jest rejestrowane w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Co to jest certyfikat energetyczny i dlaczego jest obowiązkowy?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny) jest oficjalnym dokumentem, który określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. W ramach dostosowania do tego prawa, 28 kwietnia 2023 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków, zgodnie z którą każdy dom, niezależnie od daty jego budowy, musi posiadać świadectwo energetyczne. Ta zmiana regulacji wprowadza nowe zasady, które dotyczą nie tylko nowo wybudowanych budynków wielorodzinnych, ale również domów jednorodzinnych oraz mieszkań zbudowanych przed 2009 rokiem. Jest to znaczący krok ku większej efektywności energetycznej i zwiększa odpowiedzialność właścicieli nieruchomości.

Definicja certyfikatu energetycznego

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Dlaczego certyfikat energetyczny jest obowiązkowy?

Zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków oraz jej nowelizacją z dnia 28 kwietnia 2023 roku każdy dom, niezależnie od daty jego budowy, musi posiadać świadectwo energetyczne. Dotyczy to nowych domów i budynków wielorodzinnych oraz domów i mieszkań bez względu na datę ich budowy w przypadku ich sprzedaży lub najmu.

Jak uzyskać certyfikat energetyczny dla budynku i mieszkania w 2024?

Wystarczy wejść na naszą stronę internetową i wpisać parametry nieruchomości, dla której chcemy uzyskać certyfikat. Po podaniu niezbędnych informacji i opłaceniu wniosku, klient otrzymuje pełnoprawne świadectwo charakterystyki energetyczne nieruchomości wraz z wpisem do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków. Procedura uzyskania tego swoistego paszportu energetycznego jest więc stosunkowo prosta i łatwa, a samo świadectwo sporządza ekspert z właściwymi uprawnieniami.

Na czym polega świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to nic innego, jak określenie według ustawy zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Konsekwencje braku certyfikatu energetycznego

Za brak ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania, domu lub lokalu użytkowego grozi grzywna do 5 000 zł. Nowe przepisy narzucają bowiem obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej osobom sprzedającym lub wynajmującym nieruchomości. Bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, nie sprzedamy ani nie wynajmiemy domu lub mieszkania, chyba że przedmiot transakcji kwalifikuje się jako wyjątek od obowiązku posiadania tego certyfikatu.

Jak sporządzić świadectwo energetyczne i ile kosztuje?

Z przepisów wynika że charakterystykę energetyczną projektowanego budynku może sporządzić zarówno projektant, jak i osoba posiadająca uprawnienia do opracowania świadectwa energetycznego. Dla istniejących nieruchomości certyfikat sporządza osoba posiadająca uprawnienia i wpisana do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Podstawą do sporządzenia certyfikatu są informacje dotyczące nieruchomości przedstawione przez jej właściciela, stąd tak ważne jest ich dokładne podanie. Koszt świadectwa energetycznego obecnie waha się w granicach od 250 zł do nawet 1000 zł w zależności od charakterystyki budynku i osoby wystawiającej świadectwo. Wpływ na cenę certyfikatu może mieć także konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości.

Koszt sporządzenia świadectwa energetycznego - ile kosztuje świadectwo?

Koszt świadectwa energetycznego obecnie waha się w granicach od 250 zł do nawet 1000 zł w zależności od charakterystyki budynku i osoby wystawiającej świadectwo. Wpływ na cenę certyfikatu może mieć także konieczność przeprowadzeni wizji lokalnej nieruchomości. Szczególnie skomplikowane przypadki, a więc nieruchomości o nietypowym zastosowaniu lub wielkopowierzchniowe mogą wymagać specyficznego podejścia i indywidualnej wyceny.

Kto może sporządzić świadectwo energetyczne?

Charakterystykę energetyczną projektowanego budynku może sporządzić zarówno projektant, jak i osoba posiadająca uprawnienia do opracowania świadectwa energetycznego. W przypadku budynku już istniejącego, paszport energetyczny sporządza osoba uprawniona. Listę przedsiębiorstw i osób uprawnionych do wystawiania certyfikatu energetycznego można sprawdzić w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.  

Jak zamówić świadectwo energetyczne online?

Wystarczy wypełnić formularz dla właściwego rodzaju nieruchomości na naszej stronie i opłacić usługę. Już po 48 lub nawet 24 godzinach od podania wymaganych informacji, prześlemy mailem świadectwo charakterystyki energetycznej. które zostanie równocześnie zarejestrowane w  Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Czym różni się świadectwo energetyczne budynku od mieszkania?

Świadectwo energetyczne budynku od świadectwa energetycznego mieszkania różni się co do zasady jedynie ilością i rodzajem informacji wymaganych do jego sporządzenia. W przypadku budynków wielkopowierzchniowych (powyżej 500m2) może również wystąpić różnica w standardowej cenie, co spowodowane jest koniecznością przetworzenia większej liczby informacji lub nawet przeprowadzeni wizji lokalnej.

Jakie są uprawnienia osób sporządzających świadectwa energetyczne?

Osoba, która sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej musi być wpisana się do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Aby znaleźć się w wykazie, osoba taka musi spełniać następujące wymagania:

 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • posiadanie uprawnień budowlanych

lub

 • ukończenie:
 • studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera lub
 • studiów wyższych innych niż wymienione powyżej oraz studiów podyplomowych, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Co zawiera świadectwo energetyczne budynku i mieszkania?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem stanowiącym niejako „paszport” naszego domu lub mieszkania. Musi więc zawierać aktualne zdjęcie budynku i dane techniczne wskazujące konstrukcję oraz ilość energii niezbędnej do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zawiera także dane identyfikacyjne budynku lub jego części oraz wnioski wynikłe z audytu lub przetworzenia informacji podanych przez właściciela nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ma zazwyczaj formę kilkustronicowego dokumentu. Jest opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej.

Charakterystyki energetyczne budynku

Charakterystyka  energetyczna budynku jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Co to jest paszport energetyczny i jak jest powiązany ze świadectwem energetycznym?

Paszport energetyczny to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania budynku albo tylko jego części na energię. Inaczej nazywa się go świadectwem charakterystyki energetycznej, które określa energię, jaka jest potrzebna do ogrzania, wentylacji, klimatyzacji czy przygotowania c.w.u.

Czy świadectwo energetyczne jest wymagane przy wynajmie nieruchomości?

Tak, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zwane również paszportem energetycznym, jest wymagane przy wynajmie nieruchomości, a jego brak może skutkować nałożeniem grzywny.

Procedura sporządzania świadectw energetycznych

Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków lub części budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Audyt energetyczny - co to jest i jakie są jego konsekwencje?

Audyt energetyczny jest to ekspertyza techniczno-ekonomiczna dotycząca użytkowania energii w badanym obiekcie, która zawiera założenia do projektu modernizacji obiektu. Stanowi on ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danej nieruchomości oraz określa możliwości i środki służące do jego poprawy. Zawiera też także analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Audyt jest to więc podstawa prawidłowej decyzji o podjęciu przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną budynku.

Czym różni się świadectwo energetyczne od audytu energetycznego?

Audyt energetyczny jest to ekspertyza techniczno-ekonomiczna dotycząca użytkowania energii w badanym obiekcie, która zawiera założenia do projektu modernizacji obiektu, a świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest formalnym potwierdzeniem zapotrzebowania budynku albo tylko jego części na energię.

Jakie są konsekwencje braku audytu energetycznego?

Audyt energetyczny, w przeciwieństwie do świadectwa charakterystyki energetycznej, nie jest prawnie wymagany, więc jego brak nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji.

Jakie są kary za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących audytu energetycznego?

Od 28 kwietnia 2023 r. kara grzywny do 5 tys. zł grozi sprzedawcy mieszkania (domu) lub wynajmującemu za niewywiązanie się z obowiązku przekazania nabywcy lub najemcy świadectwa charakterystyki energetycznej przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy sprzedaży lub przy zawarciu umowy najmu.

Uzyskanie certyfikatu energetycznego - kroki i dokumenty wymagane

Uzyskanie certyfikatu energetycznego przez naszą stronę internetową jest stosunkowo proste. Kroki, które należy wykonać są następujące: wypełnienie formularza z danymi (w zależności od rodzaju nieruchomości), załączenie zdjęć i wskazanych w formularzu dokumentów oraz wniesienie wymaganej opłaty. Jeśli chodzi o zdjęcia i dokumenty, to w przypadku domów są to: zdjęcie domu (dom w centralnym punkcie zdjęcia), rzut domu i opcjonalnie przekrój domu. W przypadku mieszkania sprawa jest jeszcze prostsza, bo wymagamy tylko zewnętrznego zdjęcia budynku, w którym znajduje się lokal oraz opcjonalnie jego rzutu.

Czym jest ministerstwo rozwoju i technologii w kontekście certyfikatu energetycznego?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę Ministra Rozwoju i Technologii. Zajmuje się gospodarką, budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzenne oraz mieszkalnictwem.

Dział gospodarka obejmuje sprawy:

 • gospodarki, w tym konkurencyjności gospodarki,
 • współpracy gospodarczej z zagranicą,
 • oceny zgodności, miar i probiernictwa,
 • własności przemysłowej,
 • innowacyjności,
 • działalności gospodarczej,
 • promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz
 • współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.

Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:

 • architektury,
 • budownictwa,
 • nadzoru architektoniczno-budowlanego,
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • geodezji i kartografii,
 • rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2 Ustawy z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej,
 • wspierania mieszkalnictwa,
 • gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • rodzinnych ogrodów działkowych,
 • infrastruktury informacji przestrzennej.

W kontekście certyfikatu energetycznego Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, którego celem jest spełnienie obowiązku określonego w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków, w tym zapewnienie spójnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce oraz swobodnego dostępu do wykazów osób uprawnionych sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej oraz kontrole systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.

Jakie są terminy i procedury przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej?

W zależności od wybranej opcji, świadectwo charakterystyki energetycznej jest wysyłane mailem w terminie 48 lub 24 godzin od złożenia i opłacenia wniosku o jego przygotowanie. Papierowa wersja certyfikatu, jeśli została przez klienta zamówiona, jest wysyłana w tym samym czasie, jednak - co oczywiste - termin jej dotarcia do zleceniodawcy jest uzależniony od czasu wykonania usługi dostarczenia przez operatora (pocztę lub kuriera).

Czy istnieją wyjątki, które zwalniają z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego?

Ustawodawca wskazuje, że nie ma potrzeby tworzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840),
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej (m.in.: kościoły, katedry, bazyliki itp.),
 • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
 • mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • budynków gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m²·rok).

Charakterystyka energetyczna - sprzedaż lub wynajem nieruchomości

Właściciele nieruchomości muszą dostarczyć ważne świadectwo energetyczne przy sprzedaży mieszkania lub jego wynajmie. Wyjątek stanowi sprzedaż lub wynajem nieruchomości, która nie jest ogrzewana, klimatyzowana ani wentylowana mechanicznie. Za brak ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej mieszkania, domu lub lokalu użytkowego grozi grzywna do 5 000 zł.

Certyfikat energetyczny przez internet

Możliwe jest uzyskanie certyfikatu energetycznego przez internet. To proces stosunkowo łatwy i szybki, wymagający wpisania pewnych obligatoryjnych informacji o nieruchomości, której ma dotyczyć świadectwo oraz załączeniu zdjęć i dokumentów. Po dopełnieniu wszelkich formalności i opłaceniu wniosku, certyfikat otrzymujemy w określonym czasie w wersji elektronicznej i ewentualnie papierowej. Oczywiście dokument podlega również rejestracji w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Certyfikaty energetyczne online

Aby uzyskać certyfikat energetyczny online, wystarczy wypełnić formularz dla właściwego rodzaju nieruchomości na naszej stronie i opłacić usługę. Już po 48 lub nawet 24 godzinach od podania wymaganych informacji, prześlemy mailem świadectwo charakterystyki energetycznej. które zostanie równocześnie zarejestrowane w  Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo energetyczne online - przez internet

Możliwe jest uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej online, czyli przez Internet, w kilku prostych krokach, które zostały opisane na naszej stronie. Zleceniodawca musi tylko przedstawić nam podstawowe informacje zawarte w odpowiednich formularzach na naszej stronie, załączyć niewielka ilość dokumentów i opłacić zlecenie.